27. Nov, 2020.

Dana 22. novembra 2013. godine je u okviru projekta “Izrada solarne sušare za voće, povrće i lekovito bilje” održano predavanje na temu “Solarne sušare - izgradnja i korišćenje” u prostorijama Poljoprivredne škole “Vršac” u Vršcu.

Predavanje je održao Dragoslav Dobrosavljević, diplomirani inženjer elektrotehnike, koji je prisutnim učenicima ukazao na načine konverzije sunčeve energije (toplotna, električna), prikazao vrste objekata kod kojih je moguće koristiti sunčevu energiju, zatim pojasnio načine utvrđivanja očekivanog broja sunčanih sati na mestu postavljanja solarnih panela potrebnih za proračun, i prikazao šeme solarnih instalacija u primeni.

U drugom delu predavanja im je na praktičnom primeru pokazao korake u izradi same sušare, ukazao na prednosti korišćenja ovakvog vida energije za sušenje voća, povrća i lekovitog bilja, kao i tehničke karakteristike kolektora i formule za izračunavanje količine toplote koja se na ovaj način dobija.

Ovom aktivnošću je projekat završen. Osnovni ciljevi projekta bili su: podizanje ekološke svesti učenika, nastavnika i zainteresovanih građana, promovisanje efikasnog korišćenja energije izradom jednostavne solarne sušare za voće, povrće i lekovito bilje, zatim alternativnih izvora energije, kao i volonterskog rada i aktivizma.

Nakon lepljenja temperaturno otpornim silikonom i detaljne provere zaptivanja svih sedam redova od po osam limenki, učenici su pristupili farbanju limenki. Svaki red ponaosob je ofarban crnim auto lakom otpornim na visoke temperature, zbog što veće apsorpcije sunčeve energije.

Kada se farba osušila pristupilo se ugradnji u kućište sušare, svaki red limenki je postavljen u svoje ležište i zalepljen silikonom. Poslednji korak u izradi sušare je bilo postavljenje providnog pleksiglasa sa gornje strane solarnog kolektora.

Solarana sušara je zatim izložena u predvorju škole, gde je bila dostupna svim učenicima, profesorima i roditeljima koji su bili zainteresovani za sam princip rada i način izrade solarne sušare.

Dana 09. septembra 2013. godine je u okviru projekta “Izrada solarne sušare za voće, povrće i lekovito bilje” održano predavanje na temu “Solarni kolektori - izgradnja i korišćenje” u prostorijama Poljoprivredne škole “Vršac” u Vršcu. Učesnici predavanja su bili učenici II-1 smer Poljoprivredni tehničar, i II-4 smer Turistički tehničar.

Predavanje je održala Milica Doslop, master zaštite životne sredine - smer ekoremedijacija, koja je prisutnim učenicima ukazala na načine konverzije sunčeve energije (toplotna, električna), prikazala vrste objekata kod kojih je moguće koristiti sunčevu energiju, i prikazala šeme solarnih instalacija u primeni.

Nakon teorijskog dela prezentacije prisutnim učenicima je na praktičnom primeru prikazala princip rada solarnog kolektora od limenki koji će biti ugrađen u sušaru.

Istraživači sa američkog Univerziteta Jejl otkrili su kako da na jednostavan način povećaju efikasnost solarnih ćelija za neverovatnih 38% - premazivanjem fluorescentnom bojom.Polimerne solarne ćelije su veoma popularne zbog niske cene, male težine, velike iskoristive površine i mehaničke fleksibilnosti, a jedina mana im je relativno niska efikasnost pri pretvaranja solarne energije u električnu.

Organske fluorescentne boje poboljšavaju apsorpciju svetlosti i recikliraju elektrone, što dovodi do ubrzavanja pretvaranja svetlosti u energiju.

Da bi postigli ovaj novi radikalni nivo konverzije energije, istraživači  sa Jejla oslonili su se na poznati biohemijski mehanizam - Forsterov rezonantni energetski transfer (FRET).

Vođa projekta Andre D. Taylor, rekao je da se njihovo otkriće može iskoristiti kako bi se poboljšao dizajn i kvalitet budućih solarnih ćelija.

Izvor: ekokuce.com

Pripremila: Dragana Žarkov II - 4

Ni mesec dana nije “živelo” takozvano solarno drvo koje je bilo postavljeno u centru Prijedora, a bilo je namenjeno punjenju mobilnih telefona i prenosivih računara

Kako izveštavaju šumski mediji, Prijedorčani su solarno drvo dobili 22. marta, a neki od šest kablova za punjenje počupani su već istog meseca, no sada je potpuno prazno ležište u kojem su bili smešteni izvori napajanja energijom.

Solarno drvo predstavlja metalnu konstrukciju koja izgledom podseća na stablo sa granama na čijim vrhovima se nalaze solarni paneli koji, koristeći Sunce, proizvode energiju koja se dalje koristi za punjenje baterija telefona i računara, te za napajanje informativnog LED ekrana.

Izvor: ekologija.rs

Pripremila: Dragana Žarkov II - 4

Dok čekamo da se pristupačne višečvorne solarne ćelije koje prelaze oznaku od 40 odsto efikasnosti konverzije pojave na tržištu, moramo da se zadovoljimo sa standardnim komercijalnim silicijumskim ćelijama koje trenutno imaju maksimum na nivou od oko 19 odsto. Tim istraživača sa Univerziteta u Novom Južnom Velsu (UNSW) u Australiji je pronašao način da poboljša kvalitet silicijuma niskog kvaliteta, što omogućava veću efikasnost solarnih ćelija koje se dobijaju iz jeftinog silicijuma niskog kvaliteta. Poznata je činjenica već decenijama da atomi vodonika mogu biti uvedeni kako bi pomogli korekciji defekta koji smanjuju efikasnost i smanjenju zagađivača pronađenih u silicijumu niskog kvaliteta. Međutim, istraživači su imali ograničen uspeh u kontorli vodonika kako bi maksimizirali njegove prednosti. Rešenje koje je pronašao tim sa UNSW-a se odnosi na kontrolu stanja naelektrisanja atoma vodonika.

Atomi vodonika mogu postojati u pozitivnom, negativnom ili neutralnom naelektirsanju, što određuje koliko se oni dobro mogu kretati unutar silikona i njihovu reaktivnost, koja je važna za ispravke nedostataka. Istraživači kažu da će kontrolisanjem naelektrisanja biti moguće postići veća efikasnost uz korišćenje jeftinog silicijuma niskog kvaliteta.

„Videli smo 10.000 puta poboljšanje mobilnosti vodonika i možemo kontrolisati vodonik tako da se on hemijski vezuje za stvari kao što su oštećenja i zagađivači, što ih čini neaktivne“, kaže profesor Stjuart Venam sa Fakulteta za fotonaponske inženjering i obnovljive energije Univerziteta u Novom Južnom Velsu. „Ovaj proces će omogućiti da silicijum nižeg kvaliteta nadmaši solarne ćelije napravljene od materijala boljeg kvaliteta.“

Profesor Venam očekuje da će se postići efikasnost između 21 i 23 odsto korišćenjem ove nove tehnike, koja je patentirana od strane tima sa UNSW-a početkom ove godine. Istraživači su privukli pažnju industrijskih partnera koji su zainteresovani za komercijalizaciju tehnologije, i oni rade sa kompanijama za proizvodnju opreme kako bi uveli ovu tehniku u proizvodne procese solarnih ćelija.

Izvor: gradjevinarstvo.rs

Priredila: Dragana Žarkov II - 4

Beogradski dan Sunca održan je danas na Adi Huji uz predavanja o obnovljivim izvorima energije, ali i roštilj koji je pomoću solarne energije pripremao Rambo Amadeus.

U Supernatural parku oko 20 izlagača predstavilo je opremu za upotrebu obnovljivih izvora energije kao što su pločasti i vakuumski toplotni solarni kolektori, bojleri i ostala oprema za zagrevanje sanitarne vode.

- Svakog jula i avgusta kada se cela rodbina okupi u kući na moru u Herceg Novom, pa se izređaju svi da se tuširaju, račun za struju nam bude oko 140 evra mesečno. Sada kada imamo bojler na solarnu energiju, plaćamo između 25 i 30 evra, tako da sam se uverio da solarni sistem za grejanje vode radi besprekorno - rekao je Rambo Amadeus koji je podržao ovu manifestaciju, naglašavajući da navike ljudi moraju da se menjaju u skladu sa napretkom tehnologije.

Gradski sekretar za zaštitu životne sredine, Goran Trivan kaže da je solarna energija budućnost zato što je to samoobnovljiv izvor energije, pouzdan je i ne košta mnogo, a potpuno je ekološki čist.

- Najvažnija energija koja je ovde među svima nama nije energija Sunca, već energija svih vas koji ste upriličili ovaj skup sa ciljem da ovaj dan obeležimo i da skrenemo pažnju javnosti koliko je važno da vodimo računa o tome koju vrstu energije trošimo i na koji način - rekao je Trivan i pozvao sve koji su u prilici da učestvuju u osnivanju nevladinih organizacija koje se bave pitanjima zaštite životne sredine kako bi pomogli u borbi za čistiji grad.

U Zelenoj učionici, koja za napajanje koristi solarne panele i vetrogenerator, održana su predavanja o potencijalu solarne energije, mogućnostima proizvodnje i primene električne energije iz obnovljivih izvora u Srbiji.

- Rezerve fosilnih goriva, a sa njima i uranijuma biće iscrpljene do kraja ovog veka. Sa druge strane, energija sunca kao i geotermalna energija jesu obnovljivi izvori energije koji će u osnovi zadovoljavati energetske potrebe čoveka u bliskoj budućnosti. Zbog toga posebnu pažnju poklanjamo obrazovanju mladih ljudi kao i organizaciji manifestacija koje će građanima približiti mogućnosti primene obnovljivih izvora energije u domaćinstvima - izjavio je Vladimir Janković, organizator ove manifestacije.

Beogradski dan sunca već pet godina organizuje "Centrala – centar za promovisanje, razvoj i primenu obnovljivih izvora energije".

Beogradski dan sunca je 2010. godine postao deo manifestacije "Evropski dani Sunca" koji su prošle godine obeleženi u 20 zemalja Evrope kroz 8000 događaja sa učešćem više od 500.000 ljudi. U Srbiji se manifestacija održava od 1. do 19. maja u mnogim gradovima, uz podršku Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Izvor: Blic

Priredila: Aleksandra Blitva III-4

Na bivšoj deponiji smeća u Boljevcima Milenko Milinković sagradio je kuću u kojoj je uspeo da iskoristi energiju Sunca i za zagrevanje i za akumuliranje toplote, a istovremeno je smanjio i gubitke toplote.

Milinković se za sunčevu energiju i njenu širu upotrebu zainteresovao posle pročitane jedne rečenice Nikole Tesle: „Energija fosilnih goriva samo je flaširana energija Sunca“.

Tragajući za mogućnostima štedljive i efikasne gradnje, posle elektrotehnike diplomirao je i atomsku fiziku i prvu kuću u obliku polulopte sagradio još pre 32 godine.

„Shvatio sam da priroda ne poznaje kockaste oblike, a mi uporno gradimo takve kuće koje samo zbog oblika gube više od 20 odsto energije. Gradeći kuću u kojoj sada sedimo uspeo sam da iskoristim i energiju Sunca za zagrevanje i za akumuliranje toplote, a istovremeno smanjio gubitke toplote tako što je kuća ukopana“, objašnjava nam domaćin.

Naš sagovornik je, odlučujući se za izgradnju ovakve kuće, sebi zadao da obezbedi minimalne gubitke toplote, maksimalni zahvat sunčeve energije i njenu akumulaciju za vreme kada Sunca nema. Zadatak broj jedan rešio je sfernim oblikom, ali to nije sve. Ovaj nadareni čovek koji se okitio brojnim svetskim priznanjima za inovacije, koristi specifične tehnike izgradnje koje omogućavaju značajnu uštedu energije. Njegovoj kući od 500 kvadrata potrebno je svega 20 kilovat-sati godišnje za zagrevanje, dok bi prosečnoj kući u Srbiji te veličine trebalo oko deset puta više kilovat-sati.

„Kuća je rađena u tehnici ferocementa, a to je tankoslojni sitnozrni beton – preteča armiranog betona. Reč je o cementnom malteru koji se umesto betonskim železom armira rabic mrežama i tako se dobija kompozitni materijal koji sadrži osobine betona na savijanje i osobine železa na razvlačenje. Postaje elastičan i ja sam shvatio da ako podnosi dinamička opterećenja čamca, onda podnosi i statička opterećenja u građevinarstvu“, objašnjava Milinković, koji je u Zavodu za intelektualnu svojinu upisan kao autor gradnje ovom tehnikom.

Izvor: www.ekologija.rs

Priredio: Nikolić Stefan

Plan proizvođača Solarnog impulsa (Solar Impulse), letilice koju pokreće sunčeva energija, je da prelete preko SAD u pet etapa. Očekuju da će na taj način malo zainteresovati javnost za čiste tehnologije. Na poslednjoj etapi misije – između Vašingtona i Njujorka – letelicom će pilotirati koosnivač projekta Andre Boršberg.

6.juna 2012.godine, Solar impulse je postao prvi avion koji pokreće sunčeva energija koji je uspeo da završi međukontinentalni let od Madrida do Rabata u Maroku. Svaka etapa ovog rekordnog putovanja se sastojala od otprilike 800 kilometara a avion je leteo prosečnom brzinom od 70km/h.

Izvor: www.ekologija.rs

Priredio: Nikolić Stefan

Solarna energija pruža obećanje o čistoj, neograničenoj energiji, ali ona trenutno pati zbog visokih troškova i inherentnih nepovoljnosti zbog nefunkcionisanja kada sunce ne sija. Odeljenje za energetiku Pacifik nortvest nacionalne laboratorije (Department of Energy's Pacific Northwest National Laboratory - PNNL) uzima najbolje iz oba sveta u pristupu razvijanja hibridnog solarnog/gasnog sistema koji povećava efikasnost i smanjuje emisiju ugljen-dioksida elektrana na prirodni gas.PNNL sistem koristi parabolično ogledalo da fokusira sunčevu svetlost na hemijski reaktor (veličine 1,2 sa 0,6 metara) oivičen uskim kanalima širine 8,1mm. Sunčeva svetlost zagreva prirodni gas u kanalima pored katalizatora koji razbija molekule gasa u mešavinu hidrogena i ugljen-dioksida nazvanu sintetički gas ili sangas (syngas).

Na rekator je povezan izmenjivač toplote koji sakuplja otpadnu toplotu iz reakcije i reciklira je nazad u reaktor u cilju unapređenja procesa sve dok se 60 odsto sunčeve svetlosti pretvari u hemijsku energiju. Testovi pokazuju da sistem omogućava da elektrana na prirodno gas funckioniše sa oko 20 odsto veće efikasnosti.„Naš sistem će omogućiti elektranama da koriste manje prirodnog gasa kako bi proizveli istu količinu električne energije koju već prave“, kaže inženjer iz PNNL-a, Bob Vegeng, koji je vođa projekta. „U isto vreme, sistem smanjuje gasove koji izazivaju efekat staklene bašte elektrane po ceni koja je konkurentna sa tradicionalnim fosilnim gorivima.“

Nije ni čudo da sistem funkcioniše bolje u oblasima sa dosta sunčeve svetlosti i prema PNNL-u, on je prilagodiv različitim veličinama elektrana na prirodni gas (elektrana sa 500MW kapaciteta treba oko 3.000 solarnih tanjira). Pored toga, sangas se takođe može koristiti za proizvodnju sintetičkih goriva za vozila.PNNL planira da testira sistem na svom kampusu u Ričlandu, Vašington, kao deo programa za povećanje efikasnosti sistema i smanjenje troškova na projektovanih šest američkih centi po kilovat-času do 2020. godine kako bi ga napravili konkurentnim sa konvencijalnim elektranama na fosilna goriva.

Takođe, metode sa ciljem masovne proizvodnje sistema će se razvijati u Institutu Microproducts Breakthrough, istraživačkoj i razvojnoj ustanovi sa sedištem u Korvalisu, Oregon, dok industrijski partner, kompanija SolarThermoChemical LLC, planira da proizvodi i prodaje sisteme nakon razvoja.

Izvor: gradjevinarstvo.rs

Pripremila: Dragana Žarkov II - 4

PokloniIOtpadSkloni