22. Oct, 2020.

Dana 21.07.2011. je organizacija „ECO“ (Enviromental Construction Products Organisation) iz Bona (Nemačka) objavila “ekološki izveštaj” baziran na svojstvima građevinskih proizvoda shodno ekološkim deklaracijama proizvođača (tzv. EPDs) prema ISO 14025. Reprezentativno za čitavu Evropu, ispitane su termoizolacione ploče od ekspandiranog polistirena („EPS“, odnosno stiropor) iz ukupno 24 fabrike iz 13 evropskih zemalja. Upoređenje stiropora sa ostalim vrstama termoizolacionih materijala koje postoje na tržištima donelo je veoma interesantna saznanja:

„ Rezultati pokazuju da je stiropor  „najekološkiji“ mogući termoizolacioni materijal“, kaže Dr. Klemens Demaček (Clemens Demacsek), direktor GPH („Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum“), udruženja koje okuplja austrijske proizvođače stiropora (EPS-a) i sirovina za isti i koje se zvanično oglasilo saopštenjem povodom izveštaja iz Bona.

Kada su u pitanju danas veoma popularni, tzv. „demit-fasadni sistemi“ (termoizolacija + lepak + armirna mrežica + podloga za fasadu + završni fasadni sloj), stiropor predstavlja „Nr. 1“ ne samo kada je reč o neobnovljivoj primarnoj energiji, nego i kad je reč o indeksu sa kojim se proračunava potencijal stvaranja „staklene bašte“ i acidifkacije („zakiseljavanje“) životne sredine. Stiropor (ponajpre „sivi“, obogaćen primesama grafita, ali i klasični „beli“) zauzima bolju poziciju ne samo od termoizolacionih proizvoda na bazi kamene vune ili mineralnih pena, veći od onih koji su izrađeni na bazi drvenih vlakana!

Zanimljiva je i analiza životnog ciklusa stiropora kao termoizolacionog materijala, dakle od njegovog nastajanja pa do njegovog konačnog odlaganja. „Energetski rezultati“ stiropora su naime toliko pozitivni da nadmašuju u značajnoj meri podatke koji se dobijaju iz trenutno aktuelnih građevinskih priručnika:

Faktor 200: Stiropor iskazuje veliku energetsku efikasnost

Stiropor jeste materijal koji nastaje iz zemlje, od nafte i njenih derivata, ali zahteva vrlo malu količinu sirovine. To se objašnjava činjenicom da se stiropor sastoji 98% od vazduha i samo 2% od polistirena (koji čini njegov „skelet“). Sa druge strane, samo 0.1% ukupne potrošnje nafte i njenih derivata „odlazi“ na proizvodnju stiropora. Energetska amortizacija na impresivan način pojašnjava: Pri termičkoj sanaciji stiropornim pločama jedne kuće građene 70-ih godina prošlog veka, celokupna uložena primarna energija za sanaciju se „povrati“ u vremenskom periodu od 2 do 4 meseca! To znači da se uložena primarna energija u sanaciju kuće na ovakav način povrati čak 200 puta (!) tokom „životnog veka“ jedne takve kuće.

„Sa svakim litrom nafte uloženim u nastajanje stiropora mogu da se uštede čak 200 litara nafte. Ili još slikovitije: Svaki kubni metar stiropora štedi onoliko energije koliko je potrebno jednom putničkom vozilu da pređe deonicu od čak 30.000 km“, pojašnjava Dr. Demaček energetski učinak stiropora u tzv. „demit-sistemima“ i dodaje:

„Sa mog stanovišta ne postoji svrsishodnija primena nafte i njenih derivata od one koja podrazumeva proizvodnju termoizolacionih materijala.“

Izvor: Austrotherm

Pasivna kuća

Pasivna kuća predstavlja koncept budućnosti, iako je reč o tipu objekta koji se već poslednjih 15-ak godina gradi u razvijenim zemljama u svetu. Pasivne kuće su objekti koji su tako dobro termički izolovani, da u njima nema potrebe za postojanjem ikakvih grejnih tela, odnosno sistema za zagrevanje vazduha. Zbog toga se pasivne kuće odlikuju izuzetno niskom energetskom potrošnjom, pri čemu je boravak u njima, kako zimi tako i leti, veoma udoban i komforan.

Najvažnija obeležja pasivne kuće:

 1. Izvanredna termička izolacija zidova, podova i krova
 2. Nepostojanje tzv. "toplotnih mostova"
 3. Kompaktnost vazduha u protorijama
 4. Komforno provetravanje (koje eliminiše potrebu za prirodnim provetravanjem)

Energetski kriterijum za svrstavanje objekta u pasivnu kuću:
Maksimalnagodišnja energetska potrošnja u kući mora biti ≤ 15 kWh/(m²a) – to odgovara otprilike 1,5 litru nafte po m² stambene površine za godinu dana.

Standard pasivne kuće je baziran na postojanju sistema za odvod (korišćenog) i dovod (svežeg) vazduha, pri čemu taj sistem pri dovodu svežeg vazduha transportuje u unutrašnjost objekta neophodnu toplotu. Preostali minimalni gubici toplote (koji nastaju strujanjem vazduha) bivaju pritom kompenzovani kroz gotovo "besplatne", pasivne energetske doprinose.

Pasivni energetski doprinosi:

 • Sunčevo zračenje kroz prozore i ostale transparentne površine
 • Predaja toplote kroz veštačko osvetljenje i rad električnih uređaja u kući
 • Telesna toplota osoba koje borave u kući

info zona pasivna kuca 2

Standard pasivne kuće je baziran na postojanju sistema za odvod (korišćenog) i dovod (svežeg) vazduha, pri čemu taj sistem pri dovodu svežeg vazduha transportuje u unutrašnjost objekta neophodnu toplotu. Preostali minimalni gubici toplote (koji nastaju strujanjem vazduha) bivaju pritom kompenzovani kroz gotovo "besplatne", pasivne energetske doprinose.

Pasivni energetski doprinosi:

 • Sunčevo zračenje kroz prozore i ostale transparentne površine
 • Predaja toplote kroz veštačko osvetljenje i rad električnih uređaja u kući
 • Telesna toplota osoba koje borave u kući

Zidna, podna i krovna izolacija u pasivnoj kući:

Kao primer ćemo uzeti kuću koja ima podrumsku etažu, pri čemu se podrum ne koristi kao konstantan stambeni prostor:

 • Perimetarna termoizolacija (izolacija spoljnih podrumskih zidova) uz pomoć Austrotherm XPS P debljine 16cm
 • Termička izolacija ploče iznad podruma uz pomoć Austrotherm EPS A100 debljine 25cm, ili Austrotherm EPS A100 PLUS (siva EPS-ploča, sa primesama grafita) debljine 20cm
 • Termička izolacija spoljnih fasadnih zidova uz pomoć Austrotherm EPS AF debljine 25cm, ili Austrotherm EPS AF PLUS debljine 20cm
 • Idealnu krovnu izolaciju

"Stolarija" (prozori i staklena vrata):

U pasivnoj kući i prozori kao i sva staklena vrata (naprimer od vrata od terase) moraju biti kvalitetniji nego u "obično" izolovanom objektu. Preporučujemo one sa troslojnim ("trokomornim") staklom.

Nepostojanje tzv. "toplih mostova":

Ivice, uglovi, spojevi i otvori moraju se dobro izolovati kao bi se izbeglo nastajanje toplih mostova tj. gubitka ili odvođenja toplote.

passive house thermogram

Kompaktan, dobro „zadihtovan“, tj. zaptiven objekt:
Pomoću konstrukcionih elemenata na spoju vrata (prozora) i zidova, stvara se dobro zaptiven objekat koji ne propušta spoljašnji vazduh. Na taj način se sprečava prolazak vazduha kroz eventualne pukotine i otvore.

info zona pasivna kuca 4

Komforno provetravanje:

Cilj mu je da se štetne supstance i svi ostali atmosferski negativni uticaji na zdravlje čoveka održavaju u što manjoj meri.

 • Potrebno je obezediti priliv 30 m³ svežeg vazduha po času, za svaku osobu koja boravi u prostoru
 • Provetravanje obezbeđuje higijenski čist vazduh, a sa razmenjivačem toplote se štedi i energija
 • Zanemarivo prisustvo prašine i zdravstvenog opterećenja kojeg vrši na čoveka
 • Sprečavanje prodora čestica vazduha iz spoljašnosti na koje su neki ljudi alergični
 • Razni neprijatni mirisi, uključujući i dim od cigareta bivaju "usisani" i ne šire se po čitavoj kući
 • U kući nikada nema promaje

pasivna-kuca-2

Pasivna kuća nije usko vezana za određeni stil ili način gradnje. Postoje pasivne kuće građene od masivnih zidova, drveta ili kao kombinacija ova dva načina gradnje. Čak i mnogi proizvođači montažnih objekata u Evropi u svojim programima nude pasivne kuće. Koncept pasivne kuće se međutim ne ograničava samo na novogradnju, već se može realizovati i kod sanacije starih objekata.

Troškovi izgradnje pasivne kuće su pre 15 godina bili znatno veći u poređenju sa troškovima izgradnje standardno termički izolovanog objekta. Sa razvojem tehnologije i sa pojavom naprednijih građevinskih komponenti, cena izgradnje pasivnih kuća je opala. S obzirom da su pasivne kuće predviđene kao objekti koji treba da traju između 50 i 100 godina, kao i na to da ubuduće cene energenata sasvim sigurno rasti (čak možda i drastično!) - nema ni najmanje sumnje da će ubuduće gradnja pasivnih kuća biti još isplativiji građevinski poduhvat nego što je ona to danas. Iako je i danas gradnja pasivnih kuća veoma "u trendu"...

Izvor: Austrotherm

Kompanija "Xpal Power", koja se bavi pronalaženjem novih načina za uštedu energije, osmislila je prvi mobilni telefon čija baterija može da traje čak 15 godina. Telefon pod nazivom "SpareOne" napaja se pomoću obične AA baterije i idealan je za hitne slučajeve. Ako vam se automobil pokvari na sred puta a baterija na mobilnom telefonu vam se ispraznila bićete gotovo bespomoćni. Za takve i slične hitne situacije rešenje je "SpareOne" mobilni telefon, koji košta svega 40 evra.

Pozivom sa ovog telefona osoba koju zovete ne saznaje samo vaš broj, već i lokaciju na kojoj se nalazite, što je idealno za prilike u kojima vam je potrebna nečija pomoć. Novom proizvodu takođe će se obradovati osobe koje često putuju i nemaju uvek pristup izvoru električne energije.

"Budući da radi pomoću samo jedne obične AA baterije, ovaj telefon će moći da reši toliko svakodnevnih problema. Možete ga nositi sa sobom bez brige o tome da li je napunjen ili ne. Dizajniran je tako da vam omogući najvažnije pozive, bez obzira na sve", objasnio je Alan Simberkno, direktor projekta.

Pogledajte kako se koristi "SpareOne" mobilni telefon

Izvor: Blic online

Animirani edukativni film „Čuvaj energiju, energija je život“ realizovao je Pokret gorana Novog Sada u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Fondom za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

 

Ovde možete preuzeti direktive Evropske Unije.

Zakonska regulativa:

Priručnik o procedurama Evropske Komisije za ugovaranja energetskih aktivnosti možete pregledati i preuzeti ovde.

Pregled o EU fondovima možete pregledati i preuzeti ovde.

Specijalni dodatak o energetskoj potrošnji u zgradama možete pregledati i preuzeti ovde.

EU direktiva 2002/91/EC o energetskoj efikasnosti zgrada - dokument možete pregledati i preuzeti ovde.

EU direktiva 2004/8/EC o kogeneraciji - dokument možete pregledati i preuzeti ovde.

EU direktiva 2001/77/EC o obnovljivim izvorima energije - dokument možete pregledati i preuzeti ovde.

EU direktiva 2003/30/EC o bio-gorivu - - dokument možete pregledati i preuzeti ovde.

EU direktiva 2000/55/EC o flouroscentnom svetlu - dokument možete pregledati i preuzeti ovde.

EU direktiva 2003/66/EC o energetskom označavanju - dokument možete pregledati i preuzeti ovde.

Usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa trendovima energetske efikasnosti.

Zakoni i regulativa:

Zakon o energetici možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o stranim ulaganjima možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o koncesijama možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o carinskoj tarifi možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o cenama možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o izmenama zakona o garancijskom fondu možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o javnim nabavkama možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o lokalnoj samoupravi možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o porezu na dodatu vrednost možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu možete pregledati i preuzeti ovde.

Zakon o zaštiti životne sredine možete pregledati i preuzeti ovde.

Energetska efikasnost

Energetska efikasnost podrazumeva niz mera koje se preduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove rada i života. Cilj je svesti potrošnju energije na minimum, a zadržati ili povećati nivo udobnosti i komfora. Dok štednja energije uvek podrazumeva određena odricanja, efikasna upotreba energije vodi ka povećanju kvaliteta života, većoj konkurentnosti kompanija i privrede i energetskoj bezbednosti. Rezultat povećane efikasnosti prilikom upotrebe energije su značajne uštede u finansijskom smislu, ali i kvalitetnija radna i životna sredina.

Šta označava termin energetska efikasnost?

Poјam energetska efikasnost se načešće susreće u dva moguća značenja, od koјih se јedno odnosi na uređaјe, a drugo na mere i ponašanja. Pod energetski efikasnim uređaјem smatramo onaј koјi ima veliki stepen korisnog deјstva, tј. male gubitke prilikom transformaciјe јednog vida energiјe u drugi. Naprimer, ‘obična’ siјalica veliki deo električne energiјe pretvara u toplotnu energiјu, a samo mali u korisnu svetlosnu energiјu, i u tom smislu ona (siјalica) predstavlja energetski neefikasan uređaј. Kada јe reč o merama pod energetskom efikasnošću podrazumevamo mere koјe se primenjuјu u cilju smanjenja potrošnje energiјe. Bez obzira da li јe reč o tehnološkim ili netehničkim merama ili o promenama u ponašanju sve mere podrazumevaјu isti, ili čak i viši, stepen ostvarenog komfora i standarda.

Strana 21 od 21
PokloniIOtpadSkloni