20. Jan, 2022.

Studije potencijala i mogućnosti korišćenja energije vetra u APV

Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe energije vetra u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete preuzeti i koristiti za potrebe informisanja i razvoja novih projekata.

Studiju "Atlas vetrova AP Vojvodine" možete pregledati i preuzeti ovde.

Priloge studije "Atlas vetrova AP Vojvodine" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prezentaciju Atlasa vetrova možete preuzeti ovde.

Dokument "Procena brzine vetra na izabranim lokacijama" možete pregledati i preuzeti ovde.

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Poslednji put izmenjeno subota, 04 februar 2012 10:34
PokloniIOtpadSkloni