Odštampajte ovu stranicu

Studije na temu potencijala biomase i različitih mogućnosti primene

Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe biogasa u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete preuzeti i koristiti za potrebe informisanja i razvoja novih projekata.

Studiju "Potencijali i mogućnosti briketiranja i peletiranja otpadne biomase na teritoriji AP Vojvodine" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prezentaciju "Tehničko-tehnološka rešenja briketiranja i peletiranja biomase" možete preuzeti ovde.

Studiju "Mogućnosti kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije iz biomase u AP Vojvodini" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prezentaciju "Mogućnosti kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije iz biomase u AP Vojvodini" možete preuzeti ovde.

Studiju "Studija mogućnosti korišćenja komunalnog otpada u energetske svrhe (waste to energy) na teritoriji AP Vojvodine i Republike srbije" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prezentaciju "Korišćenje otpada za energiju" možete preuzeti ovde.

Akcioni plan za biomasu 2010 – 2012. Republike Srbije možete pregledati i preuzeti ovde.

 

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Poslednji put izmenjeno subota, 04 februar 2012 13:43