20. Jan, 2022.

Studije na temu potencijala proizvodnje i korišćenja biogasa u APV

Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe biogasa u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete preuzeti i koristiti za potrebe informisanja i razvoja novih projekata.

Studiju "Studija o proceni ukupnih potencijala i mogućnostima proizvodnje i korišćenja biogasa na teritoriji AP Vojvodine" možete pregledeati i preuzeti ovde.

Izvod iz studije SRB

Izvod iz studije ENG

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

PokloniIOtpadSkloni