Odštampajte ovu stranicu

ZAŠTO JE UVEDENA ČLANARINA UDRUŽENJA „CEFIX“

Objavljeno u Aktivnosti
Pročitano 7896 puta
Ocenite ovaj članak
(2 glasova)

Na nedavno održanoj godišnjoj Skupštini udruženja „Cefix“ donesena je odluka o uvođenju članarine za sve članove udruženja sa jasnom naznakom (pogledati Odluku) ko sve ne plaća članarinu, a to su: učenici, studenti do navršene 25 godine života, penzioneri stariji od 75 godina i svi nezaposleni.

Ideja o uvođenju članarine odavno postoji, a potekla je od članova koji su bili osnivači udruženja i koji najbolje znaju kroz koje probleme nailazimo prilikom plaćanja poštanskih i drugih troškova, troškova banke, izrade završnog računa, telefonskih usluga za udruženje i osnovnog kancelarijskog materijala. Sredstva od članarine su strogo namenska i služe isključivo za normalan rad udruženja koje nema nikakve posebne dotacije, donacije, niti druga primanja. Pošto nismo politička organizacija i nemamo neke posebne izvore prihoda, a sredstva koja dobijamo od projekata koji su odobreni, ne predviđaju poštanske i druge režijske troškove, plaćanje overe dokumenata pri slanju projekta, koja nisu simbolična. Sredstva od projekata pravdaju se za svaku stavku prema odobrenom budžetu, a njihova dokumentacija je detaljna i uvek u mogućnosti da se stavi na uvid.

Iz navedenih razloga molimo sve članove, koji nas verno podržavaju i koji žele da „Cefix“ i dalje radi i ostvaruje svoju programsku orjentaciju, da uplate predviđenu članarinu i time obezbede dalji normalan rad. Nama nije potrebna samo moralna podrška,  već imamo ozbiljnu nameru da okupimo stručne ljude (inženjere, tehničare, profesore, majstore-inovatore)  iz pojedinih oblasti kojima se bavimo, a to je, pre svega ušteda energije. Pomoć je svaki stručni komentar, članak o iskustvima iz prakse, prikaz inovatorskog rada, aktivna saradnja sa predškolskim i školskim ustanovama, mladim inovatorima i sa građanima koji nešto čine da im život bude udobniji i racionalan po pitanju utroška energije. 

Na kraju recimo da su svi do sada verni članovi udruženja, kao i organizacije koje nas podržavaju, i na druge načine pomagali njegov rad, kroz stvaranje prostornih, tehničkih i drugih uslova za delovanje. Posebno je rađeno na propagandnom materijalu, kao što su plakate, nalepnice, sveske, olovke, podloge za miševe računara, kao i na pomoći kod masovnih manifestacija sa učenicima.

Branislav Vila

Montaža, montaža, montaža! Ceo život je jedna velika montaža :)

Adresa sajta www.vila.rs