24. Jan, 2022.

Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe biogoriva u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete preuzeti i koristiti za potrebe informisanja i razvoja novih projekata.

Studiju "Mogućnost proizvodnje i korišćenja biodizela u AP Vojvodini" možete pregledati i preuzeti ovde.

Studiju "Mogućnosti razvoja proizvodnje i primene bioetanola u AP Vojvodini" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prezentaciju "Mogućnost proizvodnje i korišćenja biodizela u AP Vojvodini" možete preuzeti ovde.

Prezentaciju "Mogućnosti razvoja proizvodnje i primene bioetanola u AP Vojvodini" možete pregledati i preuzeti ovde.

 

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe biogasa u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete preuzeti i koristiti za potrebe informisanja i razvoja novih projekata.

Studiju "Potencijali i mogućnosti briketiranja i peletiranja otpadne biomase na teritoriji AP Vojvodine" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prezentaciju "Tehničko-tehnološka rešenja briketiranja i peletiranja biomase" možete preuzeti ovde.

Studiju "Mogućnosti kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije iz biomase u AP Vojvodini" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prezentaciju "Mogućnosti kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije iz biomase u AP Vojvodini" možete preuzeti ovde.

Studiju "Studija mogućnosti korišćenja komunalnog otpada u energetske svrhe (waste to energy) na teritoriji AP Vojvodine i Republike srbije" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prezentaciju "Korišćenje otpada za energiju" možete preuzeti ovde.

Akcioni plan za biomasu 2010 – 2012. Republike Srbije možete pregledati i preuzeti ovde.

 

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe biogasa u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete preuzeti i koristiti za potrebe informisanja i razvoja novih projekata.

Studiju "Studija o proceni ukupnih potencijala i mogućnostima proizvodnje i korišćenja biogasa na teritoriji AP Vojvodine" možete pregledeati i preuzeti ovde.

Izvod iz studije SRB

Izvod iz studije ENG

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe energije sunca u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete preuzeti i koristiti za potrebe informisanja i razvoja novih projekata.

Studiju "Procena ukupnog solarnog potencijala - Solarni Atlas i mogućnosti "proizvodnje" i korišćenja solarne energije na teritoriji AP Vojvodine" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prilozi:

Rezime SRB

Rezime ENG

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe potencijala geotermalne energije u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete preuzeti i koristiti za potrebe informisanja i razvoja novih projekata.

Studiju "Istraživanje i definisanje geotermalnog potencijala na području opštine Bečej" možete pregledati i preuzeti ovde.

Studiju "Istraživanje i definisanje geotermalnog potencijala na području opštine Inđija" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prilozi:

Rezime SRB

Rezime ENG

Geotermalni atlas Vojvodine

Podaci o bušotinama

Podaci i proračuni

1. Energetski potencijal

2. Analiza konzuma

3. Analiza cena

4. Energetske tehnologije

5. Tehno-ekonomska analiza

6. Ekološki uticaji

7. Zaključak

8. Literatura

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe energije vetra u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete preuzeti i koristiti za potrebe informisanja i razvoja novih projekata.

Studiju "Atlas vetrova AP Vojvodine" možete pregledati i preuzeti ovde.

Priloge studije "Atlas vetrova AP Vojvodine" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prezentaciju Atlasa vetrova možete preuzeti ovde.

Dokument "Procena brzine vetra na izabranim lokacijama" možete pregledati i preuzeti ovde.

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

U Kikindi bi uskoro mogla da nikne prva solarna elektrana u Srbiji. Kinezi će, ako se pregovori uspešno okončaju, o svom trošku realizovati ovu investiciju. Kao lokacija odabrana je Kikinda, jer je jedan od gradova u Srbiji sa najviše sunčanih dana u godini.

Sekretar Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine Radoslav Striković i predstavnici kineske državne kompanije "CHD" potpisali su memorandum o saradnji, koji predviđa mogućnost izgradnje solarne elektrane kapaciteta 30 megavata.

Striković kaže da je parafiranje ovog dokumenta usledilo posle neprekidnih tromesečnih pregovora s Kinezima. "Pojedinosti ovog značajnog poslovnog aranžmana biće regulisane posebnim ugovorima i sporazumima, čija izrada sledi početkom naredne godine", navodi Striković.

"Verujem da će se u Kikindi podići prva solarna elektrana kod nas, što će, nadam se, biti putokaz kako da što je moguće više koristimo nove izvore energije", dodaje on. Još se ne zna gde će tačno u Kikindi biti buduća solarna elektrana. Striković napominje da će se u tu svrhu najverovatnije iskoristiti državno zemljište.

Kinezi će, kao investitori, koristiti sopstvenu opremu i tehnologiju. Okvirna cena izgradnje ovog ambicioznog poduhvata je od 75 do 105 miliona evra, odnosno od 2,5 do 3,5 miliona evra po megavatu.

Izvor: Novosti

Ovde možete preuzeti direktive Evropske Unije.

Zakonska regulativa:

Priručnik o procedurama Evropske Komisije za ugovaranja energetskih aktivnosti možete pregledati i preuzeti ovde.

Pregled o EU fondovima možete pregledati i preuzeti ovde.

Specijalni dodatak o energetskoj potrošnji u zgradama možete pregledati i preuzeti ovde.

EU direktiva 2002/91/EC o energetskoj efikasnosti zgrada - dokument možete pregledati i preuzeti ovde.

EU direktiva 2004/8/EC o kogeneraciji - dokument možete pregledati i preuzeti ovde.

EU direktiva 2001/77/EC o obnovljivim izvorima energije - dokument možete pregledati i preuzeti ovde.

EU direktiva 2003/30/EC o bio-gorivu - - dokument možete pregledati i preuzeti ovde.

EU direktiva 2000/55/EC o flouroscentnom svetlu - dokument možete pregledati i preuzeti ovde.

EU direktiva 2003/66/EC o energetskom označavanju - dokument možete pregledati i preuzeti ovde.

Šta označava termin energetska efikasnost?

Poјam energetska efikasnost se načešće susreće u dva moguća značenja, od koјih se јedno odnosi na uređaјe, a drugo na mere i ponašanja. Pod energetski efikasnim uređaјem smatramo onaј koјi ima veliki stepen korisnog deјstva, tј. male gubitke prilikom transformaciјe јednog vida energiјe u drugi. Naprimer, ‘obična’ siјalica veliki deo električne energiјe pretvara u toplotnu energiјu, a samo mali u korisnu svetlosnu energiјu, i u tom smislu ona (siјalica) predstavlja energetski neefikasan uređaј. Kada јe reč o merama pod energetskom efikasnošću podrazumevamo mere koјe se primenjuјu u cilju smanjenja potrošnje energiјe. Bez obzira da li јe reč o tehnološkim ili netehničkim merama ili o promenama u ponašanju sve mere podrazumevaјu isti, ili čak i viši, stepen ostvarenog komfora i standarda.

Strana 9 od 9
PokloniIOtpadSkloni