19. Jan, 2022.

Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe biogasa u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete preuzeti i koristiti za potrebe informisanja i razvoja novih projekata.

Studiju "Potencijali i mogućnosti briketiranja i peletiranja otpadne biomase na teritoriji AP Vojvodine" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prezentaciju "Tehničko-tehnološka rešenja briketiranja i peletiranja biomase" možete preuzeti ovde.

Studiju "Mogućnosti kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije iz biomase u AP Vojvodini" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prezentaciju "Mogućnosti kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije iz biomase u AP Vojvodini" možete preuzeti ovde.

Studiju "Studija mogućnosti korišćenja komunalnog otpada u energetske svrhe (waste to energy) na teritoriji AP Vojvodine i Republike srbije" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prezentaciju "Korišćenje otpada za energiju" možete preuzeti ovde.

Akcioni plan za biomasu 2010 – 2012. Republike Srbije možete pregledati i preuzeti ovde.

 

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe biogasa u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete preuzeti i koristiti za potrebe informisanja i razvoja novih projekata.

Studiju "Studija o proceni ukupnih potencijala i mogućnostima proizvodnje i korišćenja biogasa na teritoriji AP Vojvodine" možete pregledeati i preuzeti ovde.

Izvod iz studije SRB

Izvod iz studije ENG

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe energije sunca u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete preuzeti i koristiti za potrebe informisanja i razvoja novih projekata.

Studiju "Procena ukupnog solarnog potencijala - Solarni Atlas i mogućnosti "proizvodnje" i korišćenja solarne energije na teritoriji AP Vojvodine" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prilozi:

Rezime SRB

Rezime ENG

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe potencijala geotermalne energije u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete preuzeti i koristiti za potrebe informisanja i razvoja novih projekata.

Studiju "Istraživanje i definisanje geotermalnog potencijala na području opštine Bečej" možete pregledati i preuzeti ovde.

Studiju "Istraživanje i definisanje geotermalnog potencijala na području opštine Inđija" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prilozi:

Rezime SRB

Rezime ENG

Geotermalni atlas Vojvodine

Podaci o bušotinama

Podaci i proračuni

1. Energetski potencijal

2. Analiza konzuma

3. Analiza cena

4. Energetske tehnologije

5. Tehno-ekonomska analiza

6. Ekološki uticaji

7. Zaključak

8. Literatura

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je tokom dužeg niza godina aktivno radio na promociji upotrebe energije vetra u APV i na stimulisanju investicija u ovom segmentu. Jedan od vidova aktivnog delovanja jeste i finansiranje studija o potencijalima koje možete preuzeti i koristiti za potrebe informisanja i razvoja novih projekata.

Studiju "Atlas vetrova AP Vojvodine" možete pregledati i preuzeti ovde.

Priloge studije "Atlas vetrova AP Vojvodine" možete pregledati i preuzeti ovde.

Prezentaciju Atlasa vetrova možete preuzeti ovde.

Dokument "Procena brzine vetra na izabranim lokacijama" možete pregledati i preuzeti ovde.

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine

Strana 3 od 3
PokloniIOtpadSkloni