20. Oct, 2020.
Člаnоvi sеkciје "Мlаdi fizičаr" imаli su svој pоslеdnji rаdni sаstаnаk, kојi је оdržаn u pеtаk, 08.06.2012. gоdinе. Pо оbičајu, svi su bili tu i rаdilо sе bеz prеdаhа uz mаksimаlnu pоdršku prеdmеtnоg nаstаvnikа Hasana Helje, škоlskog mајstоra Јоvice Pајеvića i Мirоslаva Cuce…
Dana 11. maja 2012. godine je u okviru projekta “Vršnjačkom edukacijom do održivog razvoja” održano predavanje na temu “Vrste otpada, sortiranje i recikliranje otpada” u prostorijama osnovne škole “Žarko Zrenjanin” u Izbištu. Predavanje je održala Milica Doslop, analitičar zaštite životne…
Dana 20. aprila 2012. godine je u okviru projekta “Vršnjačkom edukacijom do održivog razvoja” održano predavanje na temu “Solarna energija” u prostorijama osnovne škole “Žarko Zrenjanin” u Izbištu. Predavanje je održao inženjer Denis Pinku, master elektro-energetike, koji je prisutnim učenicima…
PokloniIOtpadSkloni