06. Jun, 2020.

Zašto je važno pravilno upravljati životinjskim otpadom? Kako se to čini? Šta su moguće opasnosti ako to ne činimo? Pogledajte u novoj animaciji Ekološkog centra "Stanište".

Danas smo u prilici da moramo razmišljati o svim mogućim varijantama uštede električne energije, jer nije nimalo jeftina, a postoje i brojni primeri da se to u praksi uspešno provede. Često posegnemo za regulatorima osvetljenja, koje možemo naći za male pare i na buvljaku, ali koliko će oni trajati, treba se uvek zapitati pri njihovoj kupovini. Rukovodeći se onom poznatom izrekom „Nisam toliko bogat da kupujem jeftine stvari“, prilikom kupovine regulatora, bolje je otići u specijaliziranu prodavnicu i raspitati se o svim mogućim rešenjima. Oni skuplji duže traju, sigurniji su u radu i nećete doživeti da se zapale kablovi  ili elektronika na mestima gde su ugrađeni, a obično se radi o plastičnoj kutiji prekidača koja je prilično mala. Fabrički regulatori su podešeni prema njenim dimenzijama koje su standardne gotovo u celom svetu.

Kao veoma praktično i jeftino rešenje predlažem isprobanu konstrukciju regulatora napona za grejač (sijalicu) i za električni motor sa malo elektronike sa diakom, triakom, nekoliko otpornika i blok kondenzatora. Regulacija napona se postiže pomoću potenciometra i polupromenljivog otpora (trimera), gde promenom vrednosti otpora utičemo na proticanje struje kroz triak. Iz same šeme se vidi da je konstrukcija dosta jednostavna, te da se, uz malo veštine i znanja, može uraditi i na univerzalnoj štampanoj pločici. Pošto se obično radi na maloj površini, treba imati dobru lemilicu i kvalitetnu tinol-žicu za lemljenje, pri čemu treba voditi računa o pravilnom rasporedu elemenata prema priloženim šemama. Ako se i desi neka greška, nije kritično, pošto je regulator u serijskoj vezi sa potrošačem (sijalica, grejno telo, ili elektromotor). Trimerom se određuje početni najniži (kod regulatora grejača), a kod elektromotora i najviši (maksimalni) napon. Neki elektromotori ne mogu raditi sa regulatorima napona, što treba imati u vidu prilikom izbora i gradnje. Grejna tela i sijalice mogu veoma efikasno da koriste regulatore, a njihovom primenom dobijamo veoma mnogo na uštedi električne energije. Kao prvo, primenom regulatora, manje trošimo struju. Nije uvek potrebno da u stanu imamo maksimalno osvetljenje, a možemo ga podešavati po želji, a kao drugo i neka grejna tela mogu koristiti regulatore. Radio-aparate, klima-uređaje, televizore, računare i mobilne telefone ne smemo uključivati preko regulatora, jer ćemo imati više štete nego koristi. Zbog toga se, pre upuštanja u gradnju, treba opredeliti koja su to mesta i potrošači gde se može ugraditi neki od regulatora napona. Pažljiva jednomesečna evidencija potrošnje, sa i bez primene regulatora kod osvetljenja i grejanja, potvrđuje evidentne uštede, tako da se isplati njegova kupovina ili samostalna konstrukcija prema priloženim šemama. Konstrukcija je jednostavna i za ljubitelje elektronike vrlo zanimljiva.

Regulatori, čije šeme (preuzete sa Interneta) nudim kao praktično rešenje za neke od uređaja u domaćinstvu, mogu izdržati snagu do 1500 W, a kod njihove izrade za potrošače veće snage obavezno staviti hladnjak na triak i izvesti sigurnu zaštitu od visokog napona. To podrazumeva izolatorsku kutiju, dovoljan presek kablova (koji zavisi od snage uređaja koji je priključen) i plastično dugme na promenljivom otporniku (potenciometru). Njihovom ugradnjom doći ćete do vidljivih ušteda, a ujedno se možete isprobati kao konstruktor uređaja koji će dugo da traje i da budete sigurni pri njegovom radu.

Da se i električni aparat za varenje može proširiti sa svojom namenom i funkcijom potvrđuje moja nedavno završena gradnja efikasnog startera za paljenje traktora, odnosno kamiona, kada akumulator, zbog parkiranja na otvorenom, niske temperature poprilično izvuku, tako da njegov radni kapacitet drastično pada. Jedina opreznost pri upotrebi aparata je da tzv. „verglanje“ elektropokretača ne traje duže od 5 s, jer se radi o dosta jakim strujama koje mogu oštetiti akumulator i „grec-spoj“, bez obzira na njihovu dimenzionisanu jačinu od 50 A.

Pre same gradnje startera ispitani su primarni i sekundarni namotaji električnog aparata za varenje koji na višestepenom prekidaču može imati različite izbore sekundarnog napona promenama ulaza u primaru. Nama je potrebno nešto više od 24 V naizmeničnog napona za elektroniku startera i 13-15 V za brzo punjenje akumulatora. Prvo je bila ideja da se ispravljanje napona uradi dvostrano sa dve snažne diode, koje mogu da propuste struju jačine i do 200 A, ali, pošto nije bilo moguće da se smeste u kućište aparata sa adekvatnim hladnjacima, izbor je pao na tri “grec-spoja” pojedinačne jačine struje od 50 A, koji se spajaju paralelno, tako da ukupna jačina doseže 150 A. Sa svakog „greca“ odgovarajućim licnastim kablom dovoljnog preseka ( 4 mm2 ) što kraćim  vodovima su čvrsto spojene četiri tačke na dobroj izolatorskoj klemi i to: dva ulaza naizmeničnog napona za „grec-spojeve“ i izlazi za plus (+) i minus (-) pol jednosmernog napona. Veoma je važna debljina provodnika i što kraća i po dužini jednaka veza za svaki element „grec-spoja“. Sa zajedničkih čvorišta napravljeni su izvodi kablova malo većeg preseka - 6 mm2. Naizmenični napon je uzet sa sekundara transformatora, a izvodi ispravljenog napona su spojeni na jače kleme, koje su izvedene na kućištu aparata za varenje. Nakon dvostranog ispravljanja dobijen je jednosmerni napon od 25 V koji je sasvim dovoljan da se pokrene alnaser i jače poljoprivredne mašine, mada je prilikom starta dosta veliki pad napona. Veoma je važno da start traje samo nekoliko (do 5) sekundi zbog zaštite snažnog ispravljača, ali i samog akumulatora koji je u serijskoj vezi, 2x12 V. Prilikom upotrebe startera treba posebno paziti o polaritetu i naponu akumulatora, jer se starter ne sme upotrebiti samo na jednom akumulatoru. Da bi se obezbedila funkcionalnost uređaja i za druge namene, u istoj kutiji napravljen je i jedan brzi punjač, takođe sa “grec-spojem”, koji je odvojen od elektronike startera. Za punjač je upotrebljen“grec-spoj“ jačine od 35 A sa dovoljnim presekom  provodnika. Punjač se koristi sa naponom od 14 V, a ima prednost što može brzo da napuni akumulator i većeg kapaciteta (preko 120 Ah). Izvodi punjača nalaze se na kućištu sa dobrom izolacijom.

Starter i punjač su ispitani i pokazali su se efikasnim i upotrebljivim za seoska domaćinstva sa poljoprivrednim mašinama. Na kraju recimo da obavezno treba kontrolisati i akumulator čiji je kapacitet vremenom smanjen, pošto njegov kratak spoj u ćelijama može oštetiti celokupnu elektroniku. To se lako ispituje nekom kontrolnom sijalicom za pražnjenje. Ako se posle punjenja akumulator brzo prazni, to je siguran znak da su mu propale ćelije i da je potrebno izvršiti njegovu zamenu, odnosno kupovinu novog.

Skok sa ivice svemira!

Feliks Baumgartner je krajem 2012. godine oduševio svet skokom sa ivice svemira postavši tako jedna od najvećih priča godine.

Novi video pokazuje kroz šta je Baumgartner prolazio tokom skoka koji mu je doneo svetsku slavu, a iz potpuno drukčijeg ugla imamo priliku da vidimo i nekontrolisano okretanje koje ga je zamalo koštalo života.

Iako su snimci iz Feliksove perspektive već ranije objavljeni, novi video je za manje od 24 sata prikupio preko milion pregleda. Feliks Baumgartner je 14. oktobra 2012. godine skočio s 39 kilometara visine a tokom slobodnog pada probio je i zvučni zid. Osim toga, Austrijanac je postavio još dva svetska rekorda - ostvario je najviši let balonom i najviši skok padobranom.

Pogledajte ovaj skok iz Feliksove perspektive i približite se njegovom neverovatnom podvigu kao nikada pre.

Izvor: B92.net

Udruženje Centar za energetsku efikasnost – „CEFIKS“ je konkurisalo i dobilo sredstva za realizaciju projekta „Brzim prstima do energetske efikasnosti“. Projekat je vredan 191.200,00 RSD od čega Centar za energetsku efikasnost – „CEFIKS“ učestvuje sa 51.200,00 RSD, a 140.000,00 finansira Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

Metoda implementiranja projekta „Brzim prstima do energetske efikasnosti“ je organizovanje takmičenja osnovnih škola iz Vršca na temu podizanja ekološke svesti i obnovljivih izvora energije. Namera „CEFIKS“-a je da uključivanjem većeg broja učenika i nastavnika prenese osnovna znanja o efikasnom korišćenju energije i obnovljivim izvorima energije. Projekat obuhvata đake uzrasta od 11 do 13 godina.

Pored takmičenja, projekat ima za cilj da poveća nivo svesti o racionalnoj upotrebi energije kako bi veći broj učenika bio osposobljen da samostalno prenese znanja iz ovih oblasti u svojim školama i okruženju, kao i razvijanje osećaja prpadnosti timu i povećanja tolerancije među članovima tima kao i prema svim učesnicima takmičenja.

Takmičenje će biti organizovano u školskom centru „Nikola Tesla“ gde će im na raspolaganju biti sistem tastera sa pratećom tehnologijom pomoću koje će se takmičiti.

Takmičenje će biti propraćeno kroz elektronske i štampane medije, tako da će veći broj građana moći da se upozna sa projektom.

U četvrtak, 5. decembra Centar za energetsku efikasnost CEFIX imao je čast da prisustvuje događaju pod nazivom “Informativni dan” u organizaciji REECO-a.

Na događaju razgovarano o Prvom međunarodnom sajmu i kongresu o Obnovljivim Izvorima Energije i Energetskoj Efikasnosti RENEXPO® WESTERN BALKANS. Ovo će biti prvi sajam održan u Srbiji, od strane REECO GROUP-e i imaće za cilj da poveže međunarodne i nacionalne partnere širom Evrope.

RENEXPO® u Beogradu nudi prateće konferencije, mesto susreta za industriju i međunarodne eksperte iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Profesionalna razmena sa pružaocima usluga i projektnih partnera je glavni fokus ovog sajma i pratećih manifestacija.

Detaljnije o RENEXPO® WESTERN BALKANS možete pogledati ovde.

Podaci dati u projektu White Roofs (beli krovovi) pokazali su praktičnu primenu i prednosti jednostavnog farbanja krovnih povšina belom bojom.

Porast temperature vazduha i veći broj toplijih dana uslovljava dodatno povećanje temperature u gradovima.

Zahvaljujući dobrim rezultatima ostvarenim jednostavnom akcijom projekat je prerastao u globalnu inicijativu, koja ne zahteva velika ulaganja, već najednostavnije farbanje postojećih, ali i novih krovnih površina belom bojom.

Smanjeno zagrevanje krovnih površina utiče da se troši manje energije za hlađenje prostora što dalje utiče i na smanjenje temperature u gradskim sredinama.

Ovo je vrlo jednostavna inicijativa a prema navedenim podacima u projektu dovoljno je da svake godine 5 procenata novih krovova bude prekriveno belom bojom.

Ovim tempom u narednih 10 do 15 godina ostvarili bi se rezultati od 50 do 80 procenata pokrivenosti krovnih površina.

Prvi prioritet su velike krovne površine i ravne površine velikih zgrada.

Beli krovovi reflektuju 85 procenata sunčeve svetlosti.

Prilikom izrade studije urađeni su uporedni proračuni na primeru potpune kontrasti – potpuno belih i potpuno crnih krovova. Naravno, što je boja krova tamnija veće je zagrevanje. Primer na slici je kod temperature vazduha od 37 c°. (*klikom na fotografiju za uvećanje)

Pored gotovo duplo veće temperature tamnog krova, vidi se da tamniji krovovi dodatno utiču na povećanje toplote vazduha u neposrednom okruženju, dok beli odlično reflektuju svetlost i ne utiču na povećanje temperature u okruženju.

Autor: EkoSpark

Udruženje Centar za energetsku efikasnost – “CEFIKS” је konkurisalo i dоbilо srеdstvа zа rеаlizаciјu prојеktа pоd nаzivоm "Izrаdа sоlаrnе sušаrе zа vоćе, pоvrćе i lеkоvitо bilје". Prојеkаt vrеdan 198.400,00 RSD od čega Centar za energetsku efikasnost – “CEFIKS” učestvuje sa 52.400,00 RSD, а 146.000,00 RSD sufinаnsirа Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditelјstvo i zaštitu životne sredine.

Pоlјоprivrеdnа škоlа „Vršаc“ iz Vršcа, kао pаrtnеr nа prојеktu, će uz uklјučivаnjе učеnikа u prаktičаn rаd dоbiti funkciоnаlnu sоlаrnu sušаru zа vоćе, pоvrćе i lеkоvitо bilје kојu ćе mоći dа kоristi u nаstаvnоm prоcеsu kао srеdstvо zа rаd.

Dana 18. septembra 2013. godine otpočelo sе sa izradom solarne sušare u prostorijama Polјoprivredne škole “Vršac” u Vršcu. Predmetni nastavnik Računarstva i informatike, Miroslav Cuca, odredio je učenike koji će zajedno sa njim učestvovati u prvoj fazi izrade, i to: Dragana Žrakov, Мarija Dudovski, Nikola Petrović, Radosav Vijatov, Nataša Srbulov, Nikola Lukin i Boris Davitkovski.

Obzirom da škola nema potrebne mašine i alate za obradu drveta, materijal potreban za izradu same sušare je pripremlјen od strane stručnog saradnika, kako bi se sprečila mogućnost povreda u toku rada. Kućište solarne sušare je izrađeno od vodootporne špere (blažujke).

U prvoj fazi izrade učenici su sklopili kućište i police za sušenje, postavili nogare i točkove, а zatim ofarbali sve drvene površine osnovnom farbom za drvo i ulјanom bojom kako bi ih zaštitili od spolјašnjih uticaja.

Prezentacija projekta ConSENSus na Sajmu organizacija civilnog društva u Kragujevcu, 28. maja 2013.

UNECOOP i Arhus centar organizovali su predstavljanje projekta ConSENSus - partnerski pristup u kreiranju politike životne sredine, u okviru Sajma organizacija civilnog društva. Sajam je organizovala TACSO kancelarija u Srbiji, u Kragujevcu, 28. maja 2013. godine.

Projekat ZNANJE PODELI, NAGRADU OSVOJI, naišao je na izuzetno dobar prijem kod đaka srednjih škola u Vršcu. Posebno možemo pohvaliti đake Hemijsko-medicinske škole i njihovu profesorku Olgicu Lukač, kao i đake Poljoprivredne škole "Vršac" i njihovog profesora Miroslava Cucu.

Đaci su putem interneta zaista prikupili ogroman broj zanimljivih informacija i iste podelili sa svima putem internet portala www.cefix.rs kao i putem socijalnih mreža, a pre svega Facebook-a.

U okviru projekta pokrenuta je i kampanja na Facebook-u koju je do sada videlo preko 70.000 ljudi što i ne treba da nas iznenadi ako znamo da su samo đaci Hemijsko-medicinske škole objavili 131 članak, a za njima su odmah đaci Poljoprivredne škole sa 130 članaka, slede Školski centar "Nikola Tesla" sa 15 članaka i na kraju đaci gimnazije "Borislav Petrov Braca" sa svega tri objavljena članka.

Proglašenje pobenika biće krajem meseca ili najkasnije početkom juna, pa tako pozivamo sve učesnike da sve spremljene tekstove pošalju najkasnije do 15. maja 2013. godine, jer posle tog datuma sav poslati materijal biće objavljen ali neće biti uzet u razmatranje prilikom donošenja odluke o pobedniku.

Još jednom želimo da pohvalimo sve đake koji su uzeli učešće. Iskreno se nadamo da su puno toga saznali i da će doprineti da budućnost bude "zelenija i čistija" na radost svih nas ali i budućih naraštaja. BRAVO!

PokloniIOtpadSkloni