01. Mar, 2021.

Ideja za gradnju solarnog kolektora došla je spontano u razgovoru sa Branislavom Vila, sa kojim sam pre desetak godina pravio zanimljive emisije iz oblasti primenjene elektronike na jednoj lokalnoj televiziji. Koristili smo VHS tehniku, jer se digitalna tehnika tek počela koristiti. Od pet snimljenih emisija sačuvano je dosta materijala koji se danas koristi u nastavi fizike u nekim osnovnim školama u Vojvodini.

Branislav je predložio da se realizuje jedan ozbiljniji projekat na korišćenju solarne energije, a konačna odluka o tome pala je na jednom od sastanaka “CEFIX-a”, jer su se u međuvremenu našli izvori finansiranja, a to su namenska sredstva AP Vojvodina i SO-e Vršac. Prihvaćena je ideja da kolektor grade učenici jedne osnovne i jedne srednje škole, a to su Osnovna škola “Žarko Zrenjanin” Izbište i Srednja tehnička škola “Nikola Tesla” Vršac.

Upravo ste pročitali deo prezentacije koju je pripremu gospodin Hasan Helja. Kompletnu prezentaciju možete preuzeti iz priloga i upoznati se sa fazama kroj koje je zajedno sa svojim učenicima prošao prilikom izgradnje solarnog kolektora.

Na adresu Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja do sada su iz lokalnih samouprava stigla 84 projekta za poboljšanje energetske efikasnosti škola, zgrada opštinskih uprava, biblioteka i domova kulture. Za ove namene obezbeđeno je milijardu dinara bespovratnih sredstava, a vlada i veliko interesovanje građana za subvencionisane kredite za adaptaciju i rekonstrukciju njihovih objekata.

Vladinom uredbom su obezbeđene 1,3 milijarde dinara, od čega je 300 miliona dinara namenjeno za subvencionisanje kamata za kredite koji građani budu uzimali kod banaka, a milijardu za adaptaciju javnih objekata.

Bojan Đurić, državni sekretar Ministarstva životne sredine, kaže za "Blic" da su do sada prijavljena tri projekta iz Beograda, 33 iz Vojvodine, a 48 iz ostatka Srbije.

- Uglavnom su to škole, ali ima i zgrada opština, domova zdravlja. Kada je reč o kreditima za građane, do sada su četiri banke ušle u program, a očekuje se da će ih biti 10 - kaže Đurić.

Izvor: Blic

Dana 20. aprila 2012. godine je u okviru projekta “Vršnjačkom edukacijom do održivog razvoja” održano predavanje na temu “Solarna energija” u prostorijama osnovne škole “Žarko Zrenjanin” u Izbištu.

Predavanje je održao inženjer Denis Pinku, master elektro-energetike, koji je prisutnim učenicima objasnio pojam solarne enrgije, ukazao na prednosti i nedostatke korišćenja ovog oblika enenrgije, i zatim im objasnio princip rada solarnog kolektora koji će oni sastaviti sa svojim nastavnikom. Učesnici predavanja su bili učenici VI, VII i VIII razreda.

Nakon predavanja, predstavnici “CEFIX”-a su obavili razgovor sa direktorom škole, gospodinom Dragoslavom Đurićem, u vezi obezbeđivanja prostorije u kojoj će biti smešten materijal potreban za izradu solarnog kolektora, i u kojoj će učenici sa svojim nastavnikom moći da rade na sklapanju kolektora.

Dogovoreno je da se kante za odvojeno prikupljanje otpada postave na vidno mesto, kako bi tokom trajanja projekta svi učenici škole mogli da učestvuju u akciji. Takođe, dogovoreno je da kada se prikupi određena količina otpada, nastavnik obavesti predstavnike “CEFIX”-a radi organizovanja prevoza do reciklažnog centra.

12. marta 2012. godine, u 18 sati u VIP sali Hotela Srbija - Vršac, održan je radni sastanka udruženja za energetsku efikasnost CEFIX - Vršac na kojem su razmatrane tačke dnevnog reda. Podeljena su iskustva i ustici sa obuke u organizaciji TACSO-a i razmenjene su informacije iz oblasti vetroparkova. Predstavljen je projekat VRŠNJAČKOM EDUKACIJOM DO ODRŽIVOG RAZOJA koji treba da bude sproveden tokom aprila i maja 2012. godine.

Na sastanku je pokrenuta inicijativa za formiranje radnih grupa odnsno sekcija. Jedno od tema koja se nametnula je uticaj vetroparkova na koridore ptica, odnosno koliki uticaj na prirodna staništa ptica mogu imati vetroparkovi. Ovom prilikom želimo da pozove sve zainteresovane da se aktivno uključe i daju svoj doprinos ovoj, izuzetno interesantnoj, temi.

U savremenom društvu, broj pitanja i tema koji mogu biti predmet promena, kao i brojna različita mišljenja i stavovi učesnika i zainteresovanih strana, čine proces vođenja, konsolidovanja ili ostvarivanja te promene sve težim. Preduzetnici ne mogu razvijati svoje proizvode i usluge bez prethodnog razmatranja želja svojih klijenata, zakonske regulative svoje države, a u skorije vreme sve češće i mišljenja različitih grupa i društvenih pokreta. Takođe, države ne mogu da formulišu zakone, pravilnike i regulative bez detaljnog znanja o datoj temi, o potrebama građana i interesima različitih zainteresovanih strana u društvu – kako preduzetnika, tako i organizacija civilnog društva. Konačno, organizacije civilnog društva ne mogu izazvati promene samo kroz postavljanje zahteva ili pozivanje na svoja prava bez podrške snažnih glasova iz svojih zajednica, detaljnog poznavanja postojećih zakonskih propisa i regulativa, razumevanja interesa suprotstavljenih zainteresovanih strana i dokaza o negativnim ili pozitivnim implikacijama date situacije za njihove korisnike ili zajednice.

Preuzmite kompletnu brošuru iz priloga!

Da bi ostvarila svoju misiju i ciljeve, jedna organizacija civilnog društva (OCD) treba da održi svoje aktivnosti pokrivajući svoje troškove prihodima. Termin prikupljanje sredstava ima mnogo različitih značenja, ali najčešće se odnosi na ideju prikupljanja sredstava od različitih donatora. Pošto prikupljanje sredstava uključuje raznovrsne aktivnosti, koristićemo širu definiciju ovog izraza. Tako, u najširem smislu, prikupljanje sredstava predstavlja proces pri kojem ćete obezbediti pristup neophodnim fondovima kako bi se osigurao protok prihoda koji će omogućiti održavanje aktivnosti vaše organizacije. Tako definisano, prikupljanje sredstava se odnosi na sve aktivnosti koje se sprovode u jednoj OCD da bi se osigurali prihodi neophodni za održivost organizacije i pomoć pri sprovođenju njene misije. Iako je suštinsko za održivost vaše organizacije, prikupljanje sredstava nije jedini važan aspekt za kapacitet vaše organizacije. U interesu održivosti organizacije, sledeće komponente su podjednako važne.

Preuzmite kompletnu brošuru iz priloga!

Evropska unija zasnovana je na principima slobode, demokratije, poštovanja ljudskih prava i fundamentalnih sloboda, i vladavine zakona. Među ovim fundamentalnim slobodama nalazi se i pravo građana da formiraju udruženja koja streme ka zajedničkom cilju, i koja poštuju gorenavedene principe. Građani takođe imaju pravo da aktivno učestvuju u društvu, i da budu uključeni u političke partije i sindikate. Organizacije civilnog društva (OCD) su, dakle, važan element Evropske unije, i kao takve predstavljaju sve značajniji kanal za finansijska ulaganja EU. Međutim, pojedinačnim organizacijama može predstavljati veliki izazov da razumeju kako se donose odluke unutar institucija EU vezano za finansijska ulaganja, i kako je moguće uspešno aplicirati za dodelu EU sredstava. Zapravo, mnogim organizacijama ovaj izazov deluje kao nerešiva misterija, a za organizacije iz regiona zapadnog Balkana i Turske, iako su one i geografski i u smislu sve izglednijeg ulaska njihovih zemalja u EU relativno blizu Evropskoj uniji, proces finansiranja iz EU sredstava često se čini mističnim i ponekad veoma frustrirajućim.

Preuzmite kompletnu brošuru iz priloga!

European CV

Koliko Vam se puta desilo da od Vas zatraže? ("sivi" - latinski: Curriculum Vitae). Sigurno često. Skoro da je nemoguće konkurisati za novi posao bez ovog, veoma važnog dokumenta u kojem su sumiranje sve Vaše sposobnosti, znanja, umeća i karakteristike.

Učestvovanje u realizaciji EU projekata je nemoguće bez propisno napisanog CV-a pa je zato EU dala određene smernice kako isti treba napisati. Preuzmite priložene dokumente i informišite se detaljnije, pogledajte primere, a zašto da ne, izraditi i svoj CV, ukoliko to već niste uradili.

Strana 7 od 7
PokloniIOtpadSkloni