01. Mar, 2021.

Održana konferencija o rezultatima odobrenih projektnih aktivnosti udruženja građana iz oblasti zaštite životne sredine, arhitekture, urbanizma i graditeljstva u 2013g.

Dana, 08. maja 2013. godine, pokrajinski sekretar dr Slobodan Puzović objavio je rezultate Konkursa o dodeljenim bespovratnim sredstvima iz budžeta AP Vojvodine za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana iz oblasti zaštite životne sredine i oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva u 2013. godini.

REZULTATI PRIJAVLjENIH  I ODOBRENIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTI UDRUŽENjA GRAĐANA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, ARHITEKTURE, URBANIZMA I GRADITELjSTVA U 2013.G.

1.) Oblast zaštite životne sredine

Na Konkursu se prijavilo 195 udruženja građana sa 196 projekata, a odobreno je za sufinansiranje 38 projekta i podeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Od ukupnog broja prijavljenih projekata udruženja građana, najviše je pristiglo iz Bačkog regiona 115 (najbrojniji su iz Novog Sada sa 54 i  Subotice sa 8 projekata), iz Banata 64 (najbrojnije su iz Zrenjanina, ukupno 12), a samo 16 organizacija iz Srema.

Od 196 prijavljenih  projekta po sadržaju je sledeći odnos: najbrojniji su projekti kombinovani edukacija-promocija 85 (E/P), kombinovani edukacija-akcija-promocija 31 (E/A/P), samo akcija 24 (A), samo edukacija 19 (E), kombinovani edukacija-akcija 16 (E/A), kombinovani akcija sa promotivnim sadržajem 15 (A/P), samo publikacija 6 (P).

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2013/05/graf1.jpg

Odobreno je ukupno 38 projekata: 21 je iz Bačke, 16 iz Banata i 1 iz Srema, a po sadržaju je sledeći odnos: najbrojniji su kombinovani projekti edukacija-promocija 21 (E/P), kombinovani edukacija-akcija-promocija 6 (E/A/P), akcija sa promotivnim sadržajem 5 (A/P), edukacija-akcija 3 (E/A), edukativnog karaktera 2 (E) i samo akcija 1 (A).

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2013/05/graf2.jpg

2.) Oblast arhitekture, urbanizma i graditeljstva

Na Konkursu se prijavilo 32 udruženja građana sa 33 projekta, a odobreno je za sufinansiranje 28 projekata i dodeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.800.000,00 dinara.

Od ukupnog broja prijavljenih projekata udruženja građana, najviše je pristiglo iz Bačkog regiona 24 (najbrojnija udruženja građana su iz Novog Sada sa 18, iz Subotice sa 3, iz Bačke Topole 1, iz Srbobrana 1 i iz  Titela 1), iz Banata 7 (iz Vršca sa 2, iz Pančeva sa 2, iz Novog Kneževca 1, iz Novog Miloševa 1 i iz Velebita 1), a samo 1 udruženje građana iz Srema (iz Iriga).

Od 33 prijavljena projekta po sadržaju je sledeći odnos: najbrojniji su projekti kombinovani edukacija-akcija 9 (E/A), kombinovani edukacija-promocija 5 (E/P), samo akcija 6 (A), samo edukacija 6 (E) i samo publikacija 7 (P).

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2013/05/graf3.jpg

Odobreno je ukupno 28 projekata: 20 iz Bačke, 7 iz Banata i 1 iz Srema, a po sadržaju je sledeći odnos: najbrojniji su kombinovani projekti edukacija-akcija 8 (E/A), zatim samo publikacija 6 (P), samo akcija 4 (A), samo edukacija 5 (E) i kombinovani edukacija-promocija 5 (E/P).

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2013/05/graf4.jpg

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine

Novi projekat CEFIX-a “Stvaranje preduslova za ekonomsku revitalizaciju kroz energetsku efikasnost” odobren od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju - “SDC”

Centar za energetsku efikasnost – “CEFIX”, uz pomoć donatora Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), počinje sa implementacijom projekta “Stvaranje preduslova za ekonomsku revitalizaciju kroz energetsku efikasnost”.

Implementacija projekta  trajaće 9 meseci i biće implementiran na prostoru nekih od opština Južnog Banata. Ukupna vrednost projekta je 2.549.000 dinara.

Ciljevi projekta su: promocija pojma energetske efikasnosti kao sredstva za ekonomsku revitalizaciju, edukacija o mogućnostima unapređenja energetske efikasnosti na svim aspektima života, izrada analize stanja u energetici na teritoriji opštine korisnika, izrada strategije ekonomske revitalizacije opštine korisnika kroz unapređenje ekonomske efikasnosti, a na samom kraju, kao finalni cilj, vrši se izrada studije slučaja kao edukativnog materijala koji bi kao pilot projekat približio koncept unapređenja energetske efikasnosti ostalim lokalnim samoupravama na području Srbije.   

Švajcarska ulaže oko 2,8 milijardi švajcarskih franaka godišnje u borbu protiv siromaštva i unapređenja privrednog razvoja zemalja u razvoju, kako istočne Evrope, tako i Zajednice nezavisnih država (CIS). Dve savezne kancelarije, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), zajednički sprovode program saradnje vezan za međunarodni razvoj u ime Švajcarske konfederacije. Cilj programa saradnje je da podrži napore Srbije u evropskim integracijama doprinoseći socijalnom uključenju i smanjenju siromaštva, kao i povećanju konkurentnosti privrede Srbije. Četiri ključna domena saradnje su: ekonomski razvoj, vladavina prava i demokratije, obrazovanje, energetska efikasnost i obnovljiva energija.

CEFIXov projekat se bavi sa dva od četiri ključna domena saradnje: ekonomskim razvojem i energetskom efikasnošću.

Potreba za ovakvom vrstom pomoći lokalnim zajednicama više je nego očigledna ako se ima u vidu da je energetska efikasnost u Srbiji izuzetno niska u poređenju sa prosekom u svetu i u zemljama EU. Srbija troši 2,5 puta više energije po jedinici društvenog proizvoda od svetskog proseka i 4 puta više od proseka u zemljama EU. Domaćinstva u Srbiji troše preko 2,5 puta više energije po kvadratnom metru stambenog prostora od severnih zemalja EU. Raspoloživi izvori energije u Srbiji su daleko ispod svetskog i evropskog proseka, stoga je Srbija veoma zavisna od uvoza energenata, čak 33,6 procenta uvozi! Takođe emisija gasova sa efektom staklene bašte iz energetskog sektora iznosi 76%.

Zbog svega toga, privreda proizvodi robu koja nije konkurentna, domaćinstva plaćaju veće račune, dok država odvaja više finansijskih sredstava za uvoz struje, gasa i drugih energenata. Tako smo postali evropski šampioni u neracionalnoj potrošnji energije koju, čak i za javnu rasvetu, trošimo 50 odsto  više nego zemlje EU. Hroničan nedostatak sredstava i preopterećenost opštinskih budžeta uzrokuju smanjenje raspoloživih sredstava za osnovne tekuće troškove i održavanje svih lokalnih institucija (obdaništa, škola, institucija kulture) kao i pomoć socijalnim institucijama, zdravstvu itd.

Promocijom ovog koncepta, konkretnom analizom i izradom akcionog plana, opština korisnik će dobiti koristan alat koji će omogućiti rasterećenje sadašnjih budžeta i generisati slobodna sredstva koja će biti preusmerena na ostale potrebe i/ili ostale projekte neophodne za unapređenje kvaliteta života lokalne samouprave.

Evropski školski izazovi

Budite instpirirani, i učinite svoju školu energetski učinkovitom! U4energy web stranica nudi resurse za pomoć učiteljima, učenicima i školama u uvođenju energetski učinkovitih mjera u učionicama, te provođenju već iskušanih mjera!

Pronađite u tekstu dalje mnoštvo ideja i inspiracije te učinite svoju školu energetskim šampionom.

Gotovo 200 predstavnika raznih škola širom Europe sudjelovalo je na važnoj svečanosti dodjele ovih europskih nagrada. Svečanost je održana u Belgijskom muzeju stripa, znamenitoj zgradi u središtu Bruxellesa, pred publikom visokih europskih, nacionalnih i regionalnih predstavnika vlada i neprofitnih organizacija i predstavnika medija...

Detaljnije:  www.u4energy.eu

Priredila: Željana Jokić, III-2

Danas, 23. aprila 2013. godine u Hotelu Metropol (Beograd) Centar za energetsku efikasnost je potpisao ugovor za partnersko učešće na projektu: ConSENSus - partnerski pristup u kreiranju politike zaštite životne sredine. Nosilac projekta je Beogradska otvorena škola - BOŠ, a partneri na projektu pored CEFIX-a su još i UNEKOOP iz Paraćina i Aarhus centar iz Kragujevca.

"Regionalni centar za životnu sredinu (REC) Kancelarija u Srbiji, uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), otpočeo je realizaciju programa podrške organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji – „SENSE“. Radujemo se partnerskom učešću na realizaciji projekta ConSENSus koji je od posebnog značaja za CEFIX, obzirom da je ovo prvi "veći" projekat u kojem učestvuje naše udruženje" rekao je Branislav Vila, koordinator projekta ispred Centra za energetsku efikasnost CEFIX.

Detaljnije o toku i realizaciji projekta pratite na portalu www.cefix.rs

Povrće u službi energetske efikasnosti

Kompostiranje je proces prirodnog raspadanja organskih materija u kojem se mikroorganizmima obezbeđuju pogodni uslovi za razgradnju sa ciljem dobijanja organskog đubriva – komposta. Putem edukacije građana svih starosnih kategorija o kompostiranju, podstiče se razvoj svesti za zdravu životnu sredinu i promenu ponašanja prema biorazgradivom otpadu, koji se može reciklirati umesto gomilati na deponijama.

Organska poljoprivreda, kao deo održivog razvoja, je naročito pogodna za zaštićena prirodna dobra i njihovu okolinu, i zato je drugi cilj ovog projekta obučiti poljoprivredne proizvođače o ovakvom vidu proizvodnje.

Obuka o kompostiranju i organskoj poljoprivredi obuhvatila je teoretski i praktični deo. Za teoretsku obuku odštampani su edukativni posteri i brošure koji su na slikovit, jasan i sažet način dali uputstva o tome “ko, šta, gde, kada…”. Za praktični deo obuke bio je postavljen ogledni komposter sa svom pratećom opremom i instrumentima u dvorištu Bogoslovije. Praktični deo obuke o organskoj poljoprivredi obuhvatio je i posetu nekoj od organskih farmi u Vojvodini. Organski poljoprivredni proizvođači sa višegodišnjom praksom, inače stručni saradnici na ovom projektu, aktivno su učestvovati u predavanjima i radionicama o organskoj proizvodnji, i time obezbedili njen visok kvalitet.

Ciljevi projekta:

 • unapređenje opšte ekološke svesti kod svih starosnih kategorija stanovništva Sremskih Karlovaca,
 • smanjenje biološkog otpada na deponijama i njegovo zbrinjavanje putem kompostiranja u domaćinstvima,
 • motivisanje i obuka poljoprivrednih proizvođača da usvoje i implementiraju organski (ekološki) način gajenja poljoprivrednih kultura.

Ostvareni rezultati:

Kroz obuku je prošlo ukupno oko 430 građana svih starosnih kategorija i to:

 • oko 100 dece predškolskog uzrasta iz vrtića „Kockica“ u Sremskim Karlovcima
 • oko 200 učenika osnovne škole „23. oktobar“ u Sremskim Karlovcima
 • oko 50 učenika Bogoslovije “Svetog Arsenija” u Sremskim Karlovcima
 • oko 80 poljoprivrednih proizvođača i zainteresovanih građana
 • Za potrebe sprovođenja edukacije napravljen je sledeći materijal:
 • brošura o kompostiranju – namenjena učenicima osnovne i srednje škole i odraslima
 • plakat o kompostiranju – namenjen predškolskoj deci
 • flajer o kompostiranju – namenjen predškolskoj deci
 • plakat za najavu obuke o kompostiranju – namenjen za zainteresovane građane

Na osnovu ankete koja je sprovedena sa svim polaznicima obuke uočeno je da su građani svih uzrasnih kategorija imali nizak nivo znanja o kompostiranju i načinu zbrinjavanja organskog otpada. Nakon sprovedene edukacije o kompostiranju, nivo znanja je znatno uvećan, a što je posebno značajno, deca i učenici su bili vrlo zainteresovani za temu i aktivno su učestvovali u obuci. Nešto slabiji odziv i zainteresovanost za temu je uočena kod odraslih građana Sremskih Karlovaca.

Izvor: www.ekoloskicentar.org

Priredila: Andrijana Dragodan I-4

Asocijacija potrošača Srbije koordinira radom potrošačkih organizacija koje su njene članice, a čija se sedišta nalaze u Novom Sadu, Požarevcu, Boru, Vršcu i Šapcu. U okviru jednogodišnjeg projekta "Odgovoran potrošač za održivu budućnost" APOS se bavio različitim pitanjima koja su se odnosila ne energetsku efikasnost i zašto je uloga energetski efikasnog potrošača od izuzetno velikog značaja.

Za potrebe projekta pkrenuta je internet prezentacija koju možete pogledati na sledećoj adresi: www.odgovoranpotrosac.org.rs

Nakon završetka projekta sajt nije ugašen. Na njemu se i dalje mogu pratiti aktivnosti kojima je glavni predmet interesovanja racionalna potrošnja i ušteda energije za budućnost. U tom smislu organizuju se različite akcije, rade različita istraživanja, snimaju tv-emisije, i objavljuje časopis "Zeleni reporter".

Priredio: Stefan Gašič, III-2

 

Mreža škola i nastavnika na istom zadatku

ENOteachers je organizacije koja se bavi pitanjima zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. Profesorka Olgica Lukač iz Hemijsko-medicinske škole iz Vršca je koordinator/volonter ENOteachera za Srbiju za period 2013. – 2015. godine. Organizaciju je 1989. godine osnovao Mika Vanhanen. ENOeachers okuplja veliki broj nastavnila i njihove škole širom sveta.

Profesorki Olgici Lukač pridružili su se Vukašin B. Vasić  i Dejan Bošković.

Kontaktirajte ih na "fejsu" i sledite akcije koje su pokrenuli kako biste i vi, zajedno sa nama,  postali energetski efikasni.

DELUJ SADA, DELUJ ODMAH

Autor: Stefan Gašić, III-2

U našoj biblioteci možete pronaći vodič za lokalne vlasti:

Sprovođenje projekata energetske efikasnosti kroz javno-privatno partnerstvo

U četvrtak, 4. aprila 2013. godine, u Poljoprivrednoj školi VRŠAC održana je prva radionica u okviru projekta ZNANJE PODELI, NAGRADU OSVOJI. Đacima je predstavljen značaj interneta kao velikog resursa znanja iz oblasti ekologije, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

U okviru projekta ZNANJE PODELI, NAGRADU OSVOJI koji se realizuje uz finansijsku podršku Opštine Vršac, đaći će imati priliku da stečena znanja tokom školovanja iz navedenih oblasti, podele svojim drugarima, putem internet portala Centra za energetsku efikasnost - CEFIX, a potom i putem socijalnim mreža kao što su Facebook i Twitter.

Radionici je prisustvovao veliki broj zainteresovanih đaka, koji su na kraju radionice popunili anketne listiće i ako je suditi po rezultatima ankete sa zadovoljstvom možemo reći da im se radionica dopala, pa se tako nadamo da će projekat ZNANJE PODELI, NAGRADU OSVOJI naići na dobar odziv i u ostalim srednjim školama u gradu.

Ipak, đaci kažu da bi više voleli da se radionica održala na nekom drugom mestu, a ne u školskoj učionici, pa eto razloga da se razmisli o organizovanju kampa za mlade i da se u prirodi, uz druženje, radi na očuvanju životne sredine... ali o tome nekom drugom prilikom.

Molimo učesnike projekta ZNANJE PODELI, NAGRADU OSVOJI koji se realizuje pod pokroviteljstvom Opštine Vršac da putem ove stranice, odnosno dole navedenog formulara, šalju potreban materijal za objavljivanje članaka.

Napomena: Do sada je poslato skoro 100 članaka! Bravo. Administratori www.cefix.rs rade naporno da isti budu što pre objavljeni. Među poslatim člancima primećeno je da ima materijala koji već postoji od ranije na www.cefix.rs pa vas pozivamo, još jednom, da pre slanja materijala proverite da li se isti već nalazi na sajtu CEFIX-a. Hvala!

PokloniIOtpadSkloni