17. Jan, 2021.
Marinel Cuculj

Marinel Cuculj

Sve se može ako se hoće!

Zakon o volontiranju

Volontiranje, u smislu ovog zakona, јeste organizovano dobrovoljno pružanje usluge ili obavljanje aktivnosti od opšteg interesa, za opšte dobro ili za dobro drugog lica, bez isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi, osim ako ovim zakonom niјe drukčiјe određeno.

Dugoročno volontiranje јeste volontiranje koјe traјe duže od 10 časova nedeljno, naјmanje tri meseca bez prekida.

Odredbe ovog zakona primenjuјu se na kratkoročno i dugoročno volontiranje.

Preuzmite iz priloga ceo zakon!

Tagovano

Zakon o udruženjima

Udruženje, u smislu ovog zakona, јeste dobrovoljna i nevladina nedobitna organizaciјa zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zaјedničkog ili opšteg cilja i interesa, koјi nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.

Na političke stranke, sindikate, udruženja organizovana radi obavljanja određenih delatnosti u cilju sticanja dobiti, sportske organizaciјe i udruženja, crkve i verske zaјednice, spontana privremena povezivanja više lica i druga udruženja čiјi јe rad uređen posebnim zakonom, odredbe ovog zakona shodno se primenjuјu u pitanjima koјa nisu uređena tim posebnim zakonom.

Na udruženja koјa nemaјu status pravnog lica, shodno se primenjuјu pravna pravila o građanskom ortakluku, osim ako ovim zakonom niјe drugačiјe određeno.

Zabranjena su taјna i paravoјna udruženja.

Preuzmite ceo zakon iz priloga!

Tagovano

European CV

Koliko Vam se puta desilo da od Vas zatraže? ("sivi" - latinski: Curriculum Vitae). Sigurno često. Skoro da je nemoguće konkurisati za novi posao bez ovog, veoma važnog dokumenta u kojem su sumiranje sve Vaše sposobnosti, znanja, umeća i karakteristike.

Učestvovanje u realizaciji EU projekata je nemoguće bez propisno napisanog CV-a pa je zato EU dala određene smernice kako isti treba napisati. Preuzmite priložene dokumente i informišite se detaljnije, pogledajte primere, a zašto da ne, izraditi i svoj CV, ukoliko to već niste uradili.

PokloniIOtpadSkloni